ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ