ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ