Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου στο Δήμαρχο Αθηναίων σχετικά με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με υπηρεσία του κρατιδίου της Βαυαρίας

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Δήμου της Αθηναίων, πληροφορηθήκαμε ταξιδέψατε  έως το Μόναχο, για να υπογράψετε   μνημόνιο συνεργασίας με τον  Βαυαρό υπουργό Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πατρίδας, κ. Albert Furacker προκειμένου να επισφραγίσετε τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τη Βαυαρική Διαχείριση Κρατικών ΠαλατιώνΚήπων και Λιμνών για τη βιώσιμη συντήρηση του Εθνικού Κήπου, του σημαντικότερου ζωντανού μνημείου πρασίνου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το μνημόνιο συνεργασίας αφορά  στην εξειδίκευση της Διαχειριστικής Μελέτης του Εθνικού Κήπου που εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το προσωπικό του Δήμου Αθηναίων  καθώς και  στη χάραξη  μακροχρόνιων πολιτικών για τη βιωσιμότητα του Εθνικού Κήπου. Τέλος,  προβλέπεται  η μεταφορά τεχνογνωσίας και η επιμόρφωση του προσωπικού του κήπου για τη βέλτιστη φροντίδα του.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε ότι η ένωση μας, η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π έχει συντάξει  προτάσεις που αφορούν στη συνολική αποτίμηση των ενεργειών που πρέπει να μεθοδευθούν για την ολιστική ανασύσταση, αναβάθμιση και εύρυθμη διαχείριση του Ε.Κ. ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση τόσο των άμεσων όσο και μακροπρόθεσμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στοιχεία του πρασίνου που τον αποτελούν χωρίς όμως να παραβλέπεται και η εξ ίσου επείγουσα ανάγκη αντιμετωπίσεως των λοιπών δομικών προβλημάτων(κτίρια, υποδομή, περίφραξη, οργάνωση λειτουργίας κλπ). Οι προτάσεις στηρίζονται στην θεμελιώδη αρχή ότι ο Ε.Κ. είναι ένα κηποτεχνικό δημιούργημα με κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο το πράσινο και συνεπώς όλες οι ενέργειες επεμβάσεων ξεκινούν και καταλήγουν στον σεβασμό για την αναβάθμιση, βελτίωση και σωστή διαχείριση του στο μέλλον και έχουν στηριχθεί στην πάσης φύσεως σχετική βιβλιογραφία, σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί (οι οποίες ευρίσκονται σε αναμονή εφαρμογής ή εφαρμόζονται ήδη) αλλά και σε προσωπικές απόψεις ή προτάσεις ειδικών επί του θέματος.

Οι προτάσεις αυτές τέθηκαν σε διαβούλευση και παρουσιάστηκαν στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων,  σε εκδήλωση που πραγματοποίησε  η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) με τίτλο «Προτείνουμε και συζητάμε για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια για αυτόν τον Ιστορικό Τόπο. Πολιτική κατά την άποψη μας  που δεν χαρακτηρίζεται από συνέχεια, δεν φαίνεται να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο είναι το ζητούμενο και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτευχθεί η ολιστική ανασύσταση, αναβάθμιση και εύρυθμη διαχείριση του Ε.Κ. ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Τούτη δε, η άποψη τεκμηριώνεται από τις ξεκομμένες και αποσπασματικές ενέργειες  που  ακολουθήσατε τα προηγούμενα χρόνια όπως α. η παραχώρηση του κήπου σε ιδιώτη με στόχο να «αναβαθμίσει» κηποτεχνικά οκτώ τοπόσημα του κήπου,  β. τον αποκλεισμό από τις «συμμετοχικές διαδικασίες» με θέμα τον εθνικό κήπο, δημοτών αλλά και ειδικών επιστημόνων, κατά την «1η Διάσκεψη για την Αθήνα» γ. η ανακοίνωση σας για αναζήτηση χρηματοδότησης έργων στον κήπο από stakeholders του εξωτερικού και δ. η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την υπηρεσία Διαχείρισης Κρατικών παλατιών κήπων και λιμνών του κρατιδίου της Βαυαρίας.

Επίσης, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τη δυσφορία μας  για την απομόνωση και απαξίωση επιστημόνων και φορέων που  έχουν προσφέρει φαιά ουσία και έργο για τον εθνικό μας κήπο και το κάλεσμα «από μηχανής θεών» από το εξωτερικό, γιατί  αφενός  μας  θίγει επαγγελματικά, αφετέρου  πιστεύουμε ότι δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Πιστεύουμε  ότι στην Ελλάδα που πλήττεται πρώτα από όλα πολιτιστικά και όχι μόνο οικονομικά, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο, υπάρχει τεχνογνωσία  και τεχνολογία, υπάρχουν υποδομές,  για να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν την βιωσιμότητα των πάρκων της και των κήπων της αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση, ορθή οργάνωση προσωπικού και συστράτευση, για την διαμόρφωση λύσεων που θα στηρίζονται στα διεθνή δεδομένα και συμφωνίες (Χάρτα Φλωρεντίας, Χάρτα Βενετίας, διεθνείς συμβάσεις , ελληνική νομοθεσία κλπ).

Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π  που όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει  την εξωστρέφεια της, το ενδιαφέρον της για  θέματα αστικού πρασίνου, τη διάθεση της για συνεργασίες είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, συζήτηση ή συνεργασία απαιτηθεί.

Οι προτάσεις της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π για  για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου είναι αναρτημένες στο site μας:

http://peegep.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%93%CE%95%CE%A0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95.%CE%9A..pdf

Σημείωση: Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. είναι μια Ένωση που προασπίζεται και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μελών της, εκπαιδεύει και πιστοποιεί τα μέλη της, μελετά ζητήματα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί σύγχρονες τεχνολογίες στο επαγγελματικό αντικείμενο, συνεργάζεται με φορείς που προάγουν την επιστημονική γνώση και παρεμβαίνει σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το πράσινο και το περιβάλλον.

  Για την ΠΕΕΓΕΠ,

Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Σταυρούλα Κατσογιάννη                                                                             Αλέξιος Σπανέλλης

Συννημένα