Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με Λύσεις βασισμένες στο Οικοσύστημα & Πράσινες Υποδομές

από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό με τίτλο «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με λύσεις βασισμένες στο Οικοσύστημα & Πράσινες Υποδομές» που συντάχθηκε από την Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. στα πλαίσια υλοποίησης του έργου »Participatory LAB»

 

Επίσης στο παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των εισηγητών μελών της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. που πραγματοποιήθηκαν :

https://repository.participatorylab.org/dataset/tt1jot1kn-ekttaideuon-nbs