2ο Εξειδικευμένο Σεμινάριο – Workshop : «Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φυτεμένων Δωμάτων»

Σε συνέχεια του πρώτου επιτυχημένου Σεμιναρίου – Workshop η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. προχώρησε στη διοργάνωση του 2ου  Εξειδικευμένου Σεμιναρίου – Εργαστήριου (Workshop) με θέμα  «Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση φυτεμένων δωμάτων».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013 με τη συμμετοχή πολλών νέων γεωτεχνικών συναδέλφων.