Καταγγελία προς ΚΑΠΕ

Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. σύνταξε και έστειλε Καταγγελία με αποδέκτες το ΚΑΠΕ και το Πρόεδρο του ΔΣ κ. Κωνσταντίνο Κουρνιώτη και το ΥΠΕΚΑ και το υπουργό κ. Ιωάννη Μανιάτη με θέμα : «Αναφορά και Καταγγελία για την καθυστέρηση υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων»

Συννημένα