Α.Σ. ΧΑΣΙΑ

Από εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε και να κατεβάσετε
– την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– την Αίτηση της Α.Σ. ΧΑΣΙΑ
– το Έντυπο Συνέντευξης της Α.Σ. ΧΑΣΙΑ
για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα : «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής»