Αναφορά και Καταγγελία προς Περιφέρεια Ηπείρου

Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. κατόπιν καταγγελιών των μελών της, προέβει στην σύνταξη Αναφοράς και Καταγγελίας προς την Περιφέρεια Ηπείρου αναφορικά με τη προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού : «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», στα Ιωάννινα την 5η Νοεμβρίου 2013.