Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. για τη βελτίωση του Αγροτικού Περιβάλλοντος και Εισοδήματος

Ομιλία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου κ.Μιχαήλ Στογιάννου  με θέμα :

«Θέσεις και Προτάσεις για την βελτίωση του Αγροτικού Περιβάλλοντος και Εισοδήματος » , όπως παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Agribusiness Forum 2013.

Πρόταση του Προέδρου της ΠΕΕΓΕΠ για το Αγροτικό Τοπίο -AGRIBUSINESS FORUM 2013