Προτάσεις ΠΕΕΓΕΠ για την αναβάθμιση,ανασύσταση και ορθολογική διαχείριση του πρασίνου του Εθνικού Κήπου

Προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου για την αναβάθμιση, την ανασύσταση και την ορθολογική διαχείριση του πρασίνου του Εθνικού Κήπου. Οι εν λόγω προτάσεις κατατέθηκαν στην Γ.Σ. της Εταιρείας Φίλων του Εθνικού Κήπου και εκπονήθηκαν από την ομάδα εργασίας της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. : κ. Ιωάννη Σπαντιδάκη, κ. Δημήτριο Παπαδήμα και κα. Σταυρούλα Κατσογιάννη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΕΓΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ