Ημερίδα Δημοσιότητας

Ημερίδα Δημοσιότητας 

Δημαρχείο Φυλής,
Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Πρόγραμμα Ομιλιών 

  •  «Η ΠΕΕΓΕΠ ως μοχλός ανάπτυξης στο πράσινο επιχειρείν»

Εισηγητής: Μιχαήλ Στογιάννος, Γεωπόνος, Προέδρος ΠΕΕΓΕΠ

  • «Κηποτέχνης μια επαγγελματική διέξοδος»

Εισηγήτρια: Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος, MSc Αρχιτέκτων Τοπίου

  • «Η σημασία της Διαχείρισης πρασίνου στον αστικό ιστό»

Εισηγητής: Ιωάννης Κανελλής,  Γεωπόνος-Κηποτέχνης, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΕΓΕΠ

  •  «Έργα Πρασίνου, Εργασία αλλά και προσφορά στην κοινωνία»

Κωνσταντίνος Τάτσης, Γεωπόνος ΕΔΕ, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΕΓΕΠ

  • «Προστασία περιβάλλοντος και λύσεις εργασίας»

Δημήτριος Οικονόμου, Γεωπόνος, MSc Αρχιτέκτων Τοπίου, Ταμίας Δ.Σ. ΠΕΕΓΕΠ

  • « Επενδύοντας στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα»

Ματίνα Κανάκη, Τ. Γεωπόνος MSc Περιβαλλοντικής Μηχανικής,  Κοινσεπ Η ΕΚΑΤΗ