Κανονισμός Επιθεώρησης & Χρήσης Σήματος Πρωτοκόλλου

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα να υπάρξει  θέσπιση  πλαισίου που  θα αναδεικνύει  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παρεχόμενων Έργων και Υπηρεσιών που σχετίζονται με το Πράσινο και το Περιβάλλον και ταυτόχρονα θα προασπίζει  τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γεωτεχνικού κλάδου δημιούργησε  σύστημα Πιστοποίησης το οποίο αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των μελών της.