Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

Ανακοίνωση της ΠΕΕΓΕΠ σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων των μηχανικών  

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), εκπροσωπώντας το σύνολο των Γεωτεχνικών Επιστημόνων που εμπλέκονται άμεσα με την μελέτη, την υλοποίηση και τη διαχείριση Έργων Πρασίνου καταδικάζει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθ. 99/2018(ΦΕΚ 187/ Α’ ) με τίτλο  “Ρύθμιση του Επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”.

Με το συγκεκριμένο Π.Δ. παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, η  δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ευρύτερο Αστικό, Περιαστικό και Αγροτικό Πράσινο, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι εν λόγω ειδικότητες δεν διαθέτουν,  κατά το ελάχιστο, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/ Α’ ) δίνεται η δυνατότητα στις ειδικότητες  των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος να εκπονούν Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Μελέτες Έργων Πρασίνου, Μελέτες Εγγειοβελτιωτικών Έργων, διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Μελέτες εγκαταστάσεων  Άρδευσης, εκπόνηση και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.

Επιπρόσθετα, το  συγκεκριμένο Π.Δ. καταστρατηγεί και παραβιάζει την  ισχύουσα σχετική νομοθεσία και ειδικότερα το Π.Δ. 344/2000, “Άσκηση επαγγέλματος του Γεωτεχνικού” με το οποίο ρητά ορίζονται τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών.

Η άσκηση των δραστηριοτήτων του Γεωτεχνικού που ρητά ορίζεται με το Π.Δ. 344/2000, σχετίζεται άμεσα και ουσιαστικά με την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την ασφάλεια, υγεία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών και προϋποθέτει την βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση των αντίστοιχων επιστημονικών αντικειμένων.

Στο σημείο θα θέλαμε  να τονίσουμε ότι εδώ και 50 χρόνια το Αστικό και Περιαστικό Τοπίο δέχτηκε μια  άνευ προηγουμένου λεηλασία καθώς ουδέποτε ζητήθηκε η συνέργεια των Γεωτεχνικών Πτυχίων στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό. Οι δεκαετίες της  «αντιπαροχής» εξασφάλισαν μεν την κοινωνική επιταγή για την κατοικία εις βάρος όμως  του Αστικού Περιβάλλοντος  με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Τα πρόσφατα περιστατικά στην Μάνδρα και στο Μάτι Αττικής, μαζί με την αναγκαιότητα  διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής αποτελούν αδιάσειστες αποδείξεις της λανθασμένης πολιτικής επιλογής να επιλέγονται και να  πριμοδοτούνται από την Πολιτεία συνεχώς τα Τεχνικά πτυχία. Νομοθετήματα όπως το συγκεκριμένο οξύνουν τα ζητήματα Διαχείρισης του Αστικού Περιβάλλοντος καθιστώντας  τα Τεχνικά πτυχία αρμόδια για επιστημονικά ζητήματα στα οποία  αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Θεωρούμε δε, ότι αποτελεί προσβολή του συνόλου της κοινότητας των Γεωτεχνικών Επιστημόνων το γεγονός ότι το εν λόγω Π.Δ. δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χωρίς προηγουμένως την οποιαδήποτε διαβούλευση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, καθώς και με το σύνολο της Γεωτεχνικής επιστημονικής κοινότητας.

Για τους παραπάνω λόγους, η ΠΕΕΓΕΠ  απαιτεί την άμεση απόσυρση όλων των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/ Α’ ) ενώ παράλληλα η Ένωση μας επιφυλάσσετε για την χρήση κάθε έννομου μέσου που προασπίζει τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά μας δικαιώματα των μελών της.

Για την ΠΕΕΓΕΠ,

H Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραματέας

Κατσογιάννη Σταυρούλα                                       Σπανέλλης Αλέξιος

«MARKETING-ΠΩΛΗΣΕΙΣ:ΔΥΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

Δεδομένου του υψηλού ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε πως να προωθούμε σωστά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας,  προκειμένου να διατηρήσουμε σταθερό το υπάρχον πελατολόγιο μας, αλλά κυρίως να καταφέρουμε να το αυξήσουμε.Ως εκ τούτου, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, διοργανώνει ένα νέο εξειδικευμένο βιωματικό σεμινάριο με τίτλο:

«MARKETING-ΠΩΛΗΣΕΙΣ:ΔΥΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν είτε να καθιερώσουν, είτε να διευρύνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά και σε εργαζόμενους που κινούνται στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον των πωλήσεων και αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας και στρες τα οποία λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξή τους, στην αποτελεσματικότητα τους και στην ευτυχία τους.

Το παραπάνω σεμινάριο περιλαμβάνει πέρα από θεωρία, βιωματικές ασκήσεις και παίξιμο ρόλων, προκειμένου ο συμμετέχων να κατανοήσει και να ενστερνιστεί πλήρως όλα τα θέματα τα οποία θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ούτως ώστε να επιτευχθεί υψηλό αποτέλεσμα ως προς την βελτίωση της επικοινωνιακής του ικανότητας, και συνεπώς της αποτελεσματικότητας του στις πωλήσεις.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Ανδρέας Κ. Θεοδωρακόπουλος, Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, με ΜΒΑ από το Kingston University, ο οποίος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και πιστοποιημένος εκπαιδευτής για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Ανδρέας Κ. Θεοδωρακόπουλος έχει εργαστεί ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος σε διαφημιστικές εταιρείες, καθώς και σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί στην εκπαίδευση ως καθηγητής στο Derby University και ως εισηγητής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση συνεργαζόμενος με κορυφαίες εταιρείες διαφόρων κλάδων. Επιπλέον, είναι τακτικός εισηγητής και συντονιστής του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου.

Το σεμινάριο θα διαρκέσει συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες, με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο 8  Δεκεμβρίου 2018 και με ημερομηνία λήξης την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018. Η παράδοση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Κτίριο Αθήνας (Διδότου 26, 4ος όροφος). Μετά τη λήξη των σεμιναριακών μαθημάτων θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες cd με τις σημειώσεις του σεμιναρίου και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Για τα μέλη της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., άνεργους και φοιτητές το κόστος είναι τα 120 ευρώ.

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σεμιναρίου, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20 άτομα και για τον λόγο αυτό, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχύρωση θέσης, είναι η αποπληρωμή του συνολικού ποσού, πριν από την έναρξη των σεμιναριακών μαθημάτων. Προκειμένου, να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει το ποσό της συμμετοχής στον λογαριασμό της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. :

Αριθμ.Λογ.: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  110/465400-57

ΙΒΑΝ: GR 8401101100000011046540057

 

και να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. info@peegep.gr, στο οποίο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα στοιχεία του καταθέτη και η ένδειξη «Σεμινάριο ΠΕΕΓΕΠ» έως και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 . Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τη διαθεσιμότητα των θέσεων παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα. Σταυρούλα Κατσογιάννη στο τηλέφωνο 6932 251253.

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου στο Δήμαρχο Αθηναίων σχετικά με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με υπηρεσία του κρατιδίου της Βαυαρίας

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Δήμου της Αθηναίων, πληροφορηθήκαμε ταξιδέψατε  έως το Μόναχο, για να υπογράψετε   μνημόνιο συνεργασίας με τον  Βαυαρό υπουργό Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πατρίδας, κ. Albert Furacker προκειμένου να επισφραγίσετε τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τη Βαυαρική Διαχείριση Κρατικών ΠαλατιώνΚήπων και Λιμνών για τη βιώσιμη συντήρηση του Εθνικού Κήπου, του σημαντικότερου ζωντανού μνημείου πρασίνου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το μνημόνιο συνεργασίας αφορά  στην εξειδίκευση της Διαχειριστικής Μελέτης του Εθνικού Κήπου που εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το προσωπικό του Δήμου Αθηναίων  καθώς και  στη χάραξη  μακροχρόνιων πολιτικών για τη βιωσιμότητα του Εθνικού Κήπου. Τέλος,  προβλέπεται  η μεταφορά τεχνογνωσίας και η επιμόρφωση του προσωπικού του κήπου για τη βέλτιστη φροντίδα του.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε ότι η ένωση μας, η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π έχει συντάξει  προτάσεις που αφορούν στη συνολική αποτίμηση των ενεργειών που πρέπει να μεθοδευθούν για την ολιστική ανασύσταση, αναβάθμιση και εύρυθμη διαχείριση του Ε.Κ. ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση τόσο των άμεσων όσο και μακροπρόθεσμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στοιχεία του πρασίνου που τον αποτελούν χωρίς όμως να παραβλέπεται και η εξ ίσου επείγουσα ανάγκη αντιμετωπίσεως των λοιπών δομικών προβλημάτων(κτίρια, υποδομή, περίφραξη, οργάνωση λειτουργίας κλπ). Οι προτάσεις στηρίζονται στην θεμελιώδη αρχή ότι ο Ε.Κ. είναι ένα κηποτεχνικό δημιούργημα με κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο το πράσινο και συνεπώς όλες οι ενέργειες επεμβάσεων ξεκινούν και καταλήγουν στον σεβασμό για την αναβάθμιση, βελτίωση και σωστή διαχείριση του στο μέλλον και έχουν στηριχθεί στην πάσης φύσεως σχετική βιβλιογραφία, σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί (οι οποίες ευρίσκονται σε αναμονή εφαρμογής ή εφαρμόζονται ήδη) αλλά και σε προσωπικές απόψεις ή προτάσεις ειδικών επί του θέματος.

Οι προτάσεις αυτές τέθηκαν σε διαβούλευση και παρουσιάστηκαν στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων,  σε εκδήλωση που πραγματοποίησε  η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) με τίτλο «Προτείνουμε και συζητάμε για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια για αυτόν τον Ιστορικό Τόπο. Πολιτική κατά την άποψη μας  που δεν χαρακτηρίζεται από συνέχεια, δεν φαίνεται να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο είναι το ζητούμενο και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτευχθεί η ολιστική ανασύσταση, αναβάθμιση και εύρυθμη διαχείριση του Ε.Κ. ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Τούτη δε, η άποψη τεκμηριώνεται από τις ξεκομμένες και αποσπασματικές ενέργειες  που  ακολουθήσατε τα προηγούμενα χρόνια όπως α. η παραχώρηση του κήπου σε ιδιώτη με στόχο να «αναβαθμίσει» κηποτεχνικά οκτώ τοπόσημα του κήπου,  β. τον αποκλεισμό από τις «συμμετοχικές διαδικασίες» με θέμα τον εθνικό κήπο, δημοτών αλλά και ειδικών επιστημόνων, κατά την «1η Διάσκεψη για την Αθήνα» γ. η ανακοίνωση σας για αναζήτηση χρηματοδότησης έργων στον κήπο από stakeholders του εξωτερικού και δ. η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την υπηρεσία Διαχείρισης Κρατικών παλατιών κήπων και λιμνών του κρατιδίου της Βαυαρίας.

Επίσης, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τη δυσφορία μας  για την απομόνωση και απαξίωση επιστημόνων και φορέων που  έχουν προσφέρει φαιά ουσία και έργο για τον εθνικό μας κήπο και το κάλεσμα «από μηχανής θεών» από το εξωτερικό, γιατί  αφενός  μας  θίγει επαγγελματικά, αφετέρου  πιστεύουμε ότι δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Πιστεύουμε  ότι στην Ελλάδα που πλήττεται πρώτα από όλα πολιτιστικά και όχι μόνο οικονομικά, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο, υπάρχει τεχνογνωσία  και τεχνολογία, υπάρχουν υποδομές,  για να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν την βιωσιμότητα των πάρκων της και των κήπων της αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση, ορθή οργάνωση προσωπικού και συστράτευση, για την διαμόρφωση λύσεων που θα στηρίζονται στα διεθνή δεδομένα και συμφωνίες (Χάρτα Φλωρεντίας, Χάρτα Βενετίας, διεθνείς συμβάσεις , ελληνική νομοθεσία κλπ).

Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π  που όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει  την εξωστρέφεια της, το ενδιαφέρον της για  θέματα αστικού πρασίνου, τη διάθεση της για συνεργασίες είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, συζήτηση ή συνεργασία απαιτηθεί.

Οι προτάσεις της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π για  για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου είναι αναρτημένες στο site μας:

http://peegep.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%93%CE%95%CE%A0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95.%CE%9A..pdf

Σημείωση: Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. είναι μια Ένωση που προασπίζεται και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μελών της, εκπαιδεύει και πιστοποιεί τα μέλη της, μελετά ζητήματα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί σύγχρονες τεχνολογίες στο επαγγελματικό αντικείμενο, συνεργάζεται με φορείς που προάγουν την επιστημονική γνώση και παρεμβαίνει σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το πράσινο και το περιβάλλον.

  Για την ΠΕΕΓΕΠ,

Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Σταυρούλα Κατσογιάννη                                                                             Αλέξιος Σπανέλλης

Συννημένα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΚΟΙΝωνική Συνεταιριστική ΕΠιχείρηση «ΣΥΝΑΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

Αριθμός Μητρώου : Δ01131

Διευθυνση : Ακαδημίας 78, Αθήνα

Τ.Κ. : 10678

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6932251253

Email : koinsep.sype@gmail.com 

Αναφορά-Καταγγελία στην Περιφέρεια Αττικής για τις  απαράδεκτες διαδικασίες ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/14: Συντήρηση , βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ»

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου απέστειλε αναφορά- καταγγελία προς την Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρ. Δούρου, την Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσης Αττικής κα. Κ. Καρδαμίτση, την Γ.Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κα. Μ. Παπασπύρου, την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα. Α.Θεοτοκάτου και τον Συνήγορ του Πολίτη κ. Βασίλειο Καρύδα, σχετικά με τις  απαράδεκτες διαδικασίες ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/14: Συντήρηση , βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ».

Φυτοπροστασία στον Αστικό χώρο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  AFISA-2

25 Φεβρουαρίου 2016

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ :
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : 

 • Ελληνικός Οργανισμός «Δήμητρα»
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς
 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

  Ενότητα 1

 • 10:00-10:20 «Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών   προϊόντων στον Αστικό χώρο», Διονύσιος Βλάχος, Γεωπόνος,  Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 10:20-10:40  «Υψηλά δένδρα και αστική ασφάλεια – νομική και τεχνική διαχείριση» Κατερίνα Κορώνη, Γεωπόνος Γ.Π.Α., Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικού Πρασίνου, Δήμος Αμαρουσίου
 • 10:40-11:00  «Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας. Η περίπτωση του Xylella fastidiosa », Ιωαννίδου Σταυρούλα, Γεωπόνος, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 11:00-11:15  «Προβλήματα στη διαχείριση κυπαρισσοειδών και δένδρων πλατάνου στον αστικό χώρο», Δρ. Παναγιώτης Τσόπελας, Δασολόγος-Φυτοπαθολόγος, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Ε.Λ.Γ.Ο. «Δήμητρα»)
 • 11:15-11:30   « Απολογισμός ενεργειών κατά του Ρυγχοφόρου των φοινικοειδών», κ. Δημήτριος Δήμου, Γεωπόνος, Προϊστάμενος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,  Περιφέρεια Πελοποννήσου(Περ. Ενότητα Αργολίδας) 

   Ενότητα 2

 • 13:00-13:15   «Η καθοριστική συμβολή του σωστού σχεδίου φύτευσης, στην πρόληψη εχθρών και ασθενειών», Ελευθέριος Κατσουλάκος, Γεωπόνος-Μελετητής, Μελετητικό Γραφείο Fytoplan
 • 13:15-13:30 «Προβλήματα Μη Παρασιτικής Αιτιολογίας στον αστικό χώρο», Δρ. Γεράσιμος Τρωγιάνος, Ερευνητής Γ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου  Μη Παρασιτικών Ασθενειών,  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • 13:30-13:45 «Μυκητολογικές ασθένειες στον αστικό χώρο», Δρ. Δημήτριος Λάσκαρης, Τέως Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Μυκητολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • 13:45-14:00   «Συνήθεις εντομολογικές προσβολές στον αστικό χώρο», Δρ. Δημήτριος Κοντοδήμας, Γεωπόνος – Εντομολόγος, Αναπληρωτής Ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • 14:00-14:15 « Ζιζάνια εισβολείς στον αστικό χώρο: Είδη και πύλες εισόδου», Δρ. Βάγια Κατή, Γεωπόνος-Ζιζανιολόγος, Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • 14:15-14:30  «Διαχείριση ζιζανίων στον αστικό χώρο. Προβλήματα και λύσεις», Γαρυφαλιά Οικονόμου-Αντώνακα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  Ενότητα 3

 •  15:30-15:50 «Βιολογική Καταπολέμηση. Μέσα και εφαρμογές στον αστικό ιστό», Γεώργιος Αγγελής, Τεχνολόγος Γεωπονίας, Product Manager της Koppert Hellas
 • 15:50-16:10 «Παρουσίαση νεών προϊόντων BASF», Παναγιώτης Κλειτσινάρης, Γεωπόνος, Υπεύθυνος Προϊόντων Δημόσιας Υγείας και Εξειδικευμένων Εφαρμογών για την Ελλαδα/Κύπρο της BASF Hellas S.A.

 

Δελτίο Τύπου Συμπεράσματα της Εκδήλωσης του Εθνικού Κήπου& Τελική Εισήγηση της ΠΕΕΓΕΠ

Το Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, σχετικά με τα συμπεράσματα της εκδήλωσης «Προτείνουμε και συζητάμε για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου» και το τελικό κείμενο προτάσεων της Ένωσης για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείρισή του Εθνικού Κήπου.

 

Δελτίο Τύπου-Ευχαριστίες για την Εκδήλωση » Προτείνουμε και συζητάμε για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 12 Ιανουαρίου 2016,  στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», του Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου «Προτείνουμε και συζητάμε για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου».

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε πολύ  επιτυχημένη από όλους τους παρευρισκόμενους  και έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από το σύνολο του γεωτεχνικού κλάδου, ενώ κατά τη διάρκεια της, κατατέθηκαν  χρήσιμες απόψεις για τον προγραμματισμό και την μεθοδολογία  των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του Εθνικού Κήπου.

Με την παρούσα επιστολή η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, θέλει να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και υποστήριξαν το εγχείρημα της.

Ειδικότερα, ευχαριστεί  τους εισηγητές κ. Ιωάννη Σπαντιδάκη, κ. Δημήτριο Παπαδήμα και κ. Σταυρούλα Κατσογιάννη για την  ομολογουμένως ενδιαφέρουσα και επιστημονικά άρτια παρουσίαση των προτάσεων που είχαν συντάξει .

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης και στους εξαίρετους συναδέλφους κ. Δημήτριο Κυριακάκη, κ. Πάρη Γεωργακόπουλο, κ. Νικόλαο Ταμβάκη και κ. Κατερίνα Αγοραστού, οι οποίοι με τις εύστοχες τοποθετήσεις και παρατηρήσεις τους  συνέβαλαν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Εθνικού Κήπου.

Επίσης, εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον Πρόεδρο  του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, στον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Γεώργιο Καρέτσο,  στον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων κ. Φίλιππο Δραγούμη , καθώς και στους εκπροσώπους της Εταιρείας Φίλων του Εθνικού Κήπου τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ  Μαΐλη και το μέλος κ. Ειρήνη Μολφέση αλλά και το μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού ICOMOS κ. Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας  .

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον ΧΟΡΗΓΟ της εκδήλωσης CReatures ,όπως και στους ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μας : Στο κόκκινο 105.5 , Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  και ΑγροΤύπος Α.Ε. για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση, στην προώθηση, καθώς και  στην ειδησεογραφική κάλυψη της βραδιάς.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο κ. Δημήτριο Γερονίκο για το φωτογραφικό υλικό που μας διέθεσε και για τη συμβολή του στην εκδήλωση, όπως επίσης και τους συναδέλφους κ. Δημήτριο Οικονόμου και κ. Βάλια Κωνσταντινίδου για τη συμμετοχή και  την αρωγή τους στο σύνολο της διοργάνωσης.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία της ΠΕΕΓΕΠ

Συννημένα

Ημερίδα Δημοσιότητας

Ημερίδα Δημοσιότητας 

Δημαρχείο Φυλής,
Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Πρόγραμμα Ομιλιών 

 •  «Η ΠΕΕΓΕΠ ως μοχλός ανάπτυξης στο πράσινο επιχειρείν»

Εισηγητής: Μιχαήλ Στογιάννος, Γεωπόνος, Προέδρος ΠΕΕΓΕΠ

 • «Κηποτέχνης μια επαγγελματική διέξοδος»

Εισηγήτρια: Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος, MSc Αρχιτέκτων Τοπίου

 • «Η σημασία της Διαχείρισης πρασίνου στον αστικό ιστό»

Εισηγητής: Ιωάννης Κανελλής,  Γεωπόνος-Κηποτέχνης, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΕΓΕΠ

 •  «Έργα Πρασίνου, Εργασία αλλά και προσφορά στην κοινωνία»

Κωνσταντίνος Τάτσης, Γεωπόνος ΕΔΕ, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΕΓΕΠ

 • «Προστασία περιβάλλοντος και λύσεις εργασίας»

Δημήτριος Οικονόμου, Γεωπόνος, MSc Αρχιτέκτων Τοπίου, Ταμίας Δ.Σ. ΠΕΕΓΕΠ

 • « Επενδύοντας στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα»

Ματίνα Κανάκη, Τ. Γεωπόνος MSc Περιβαλλοντικής Μηχανικής,  Κοινσεπ Η ΕΚΑΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Προτάσεις ΠΕΕΓΕΠ για την αναβάθμιση,ανασύσταση και ορθολογική διαχείριση του πρασίνου του Εθνικού Κήπου

Προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου για την αναβάθμιση, την ανασύσταση και την ορθολογική διαχείριση του πρασίνου του Εθνικού Κήπου. Οι εν λόγω προτάσεις κατατέθηκαν στην Γ.Σ. της Εταιρείας Φίλων του Εθνικού Κήπου και εκπονήθηκαν από την ομάδα εργασίας της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. : κ. Ιωάννη Σπαντιδάκη, κ. Δημήτριο Παπαδήμα και κα. Σταυρούλα Κατσογιάννη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΕΓΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ