Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. για τη βελτίωση του Αγροτικού Περιβάλλοντος και Εισοδήματος

Ομιλία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου κ.Μιχαήλ Στογιάννου  με θέμα :

«Θέσεις και Προτάσεις για την βελτίωση του Αγροτικού Περιβάλλοντος και Εισοδήματος » , όπως παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Agribusiness Forum 2013.

Πρόταση του Προέδρου της ΠΕΕΓΕΠ για το Αγροτικό Τοπίο -AGRIBUSINESS FORUM 2013