ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΕΓΕΠ

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά για τα διάφορα Προγράμματα που υλοποιούνται με τη συμμετοχή της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.