ΜΕΛΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ :

 1. Συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής
 2. Καταθέτετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΠΕΕΓΕΠ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Αριθ. Λογ. : 110/465400-57)  ΙΒΑΝ: GR 8401101100000011046540057  το αντίτιμο της εγγραφής νέου μέλους, που έχει οριστεί  ως εξής :
  – Φυσικά Πρόσωπα Πτυχιούχοι, Ατομικές Επιχειρήσεις : 30 Ευρώ
  – Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) : 70 Ευρώ
  – Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) : 150 Ευρώ
 3. Στέλνετε ηλεκτρονικά στο email της ΠΕΕΓΕΠ (info@peegep.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά :
  – Την Αίτηση Εγγραφής συμπληρωμένη
  – Φωτοτυπία του αντιτίμου κατάθεσης της εγγραφής νέου μέλους
  – Φωτοτυπία του Πτυχίου και της Αστυνομικής Ταυτότητας