ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ : ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ