Αρχείο κατηγορίας ΛΙΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
1

ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ

www.gaiaperivallon.gr

Κατηγορία Ι – Υπηρεσίες Κατασκευής, Διαχείρισης & Άρδευσης Έργων Πρασίνου 27/05/2016 GQMcert_I-01_ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ
2

Τ.Α.Ν.Ι. – Θ.ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Μ.ΕΠΕ

www.tani.gr

Κατηγορία ΙΙΙ – Υπηρεσίες Παραγωγής, Εμπορίας & Διαχείρισης  Έργων Πρασίνου

06/07/2016 GQMcert_IΙΙ-01_ΤΑΝΙ ΕΠΕ
3

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.

www.topiodomi.gr

Κατηγορία Ι – Υπηρεσίες Κατασκευής, Διαχείρισης & Άρδευσης Έργων Πρασίνου

28/07/2016 GQMcert_I-02_ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ