Αρχείο συντάκτη Tasos

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με Λύσεις βασισμένες στο Οικοσύστημα & Πράσινες Υποδομές

από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό με τίτλο «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με λύσεις βασισμένες στο Οικοσύστημα & Πράσινες Υποδομές» που συντάχθηκε από την Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. στα πλαίσια υλοποίησης του έργου »Participatory LAB»

 

Επιστημονικές απόψεις από την ιστοσελίδα της EFSA (European Food Safety Authority)

 

 

Το πρόβλημα με την Xylella είναι ίσως σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δικό μας, του «πρασίνου».

Διότι προσβάλει εκατοντάδες είδη, και από αυτά που εισάγουμε αθρόα στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων και ίσως σημαντικότερα (γιατί εισάγονται στην ΕΕ και από τη Λατινική Αμερική), τα:

Nerium oleanderπικροδάφνη

Westringia fructicosaβεστρίτσια

Polygala myrtifolia, πολύγαλα

Spartium junceum, σπάρτο.

Η λίστα των ειδών που προσβάλουν τα διάφορα στελέχη της Xylella είναι συγκλονιστική, είναι 309 είδη όλων των γενών που μπορεί κανείς να φανταστεί, από άγρια αγροστώδη ως δέντρα καρποφόρα, άγρια και καλλωπιστικές ποικιλίες.

«ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

image003

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους εταίρους της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Γενική Συνέλευση στις 14 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00, ελλείψει μισθωμένης έδρας, στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ, οδός Διδότου, αριθμός 26, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας τα μέλη του Σωματείου καλούνται δίχως άλλη ενημέρωση σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα, δηλαδή , και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, μετά από μία εβδομάδα στις 21 Ιανουαρίου 2017 στον ίδιο τόπο και ώρα και χωρίς άλλη ενημέρωση.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Τάτσης