ΑΤΕΠ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΑΤΕΠ ΠΡΑΣΙΝΟΥ όπου περιέχονται αναλυτικά τα τιμολόγια εργασιών πρασίνου και τα περιγραφικά τιμολόγια έργων πρασίνου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΤΕΠ ΠΡΑΣΙΝΟΥ