ΑΤΕΠ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΑΤΕΠ ΠΡΑΣΙΝΟΥ έκδοση 3.0 όπου περιέχονται αναλυτικά τα τιμολόγια εργασιών πρασίνου και τα περιγραφικά τιμολόγια έργων πρασίνου.