Αρχείο κατηγορίας Άρθρα Μελών

Δελτίο Τύπου Συμπεράσματα της Εκδήλωσης του Εθνικού Κήπου& Τελική Εισήγηση της ΠΕΕΓΕΠ

Το Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, σχετικά με τα συμπεράσματα της εκδήλωσης «Προτείνουμε και συζητάμε για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου» και το τελικό κείμενο προτάσεων της Ένωσης για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείρισή του Εθνικού Κήπου.

 

Προτάσεις ΠΕΕΓΕΠ για την αναβάθμιση,ανασύσταση και ορθολογική διαχείριση του πρασίνου του Εθνικού Κήπου

Προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου για την αναβάθμιση, την ανασύσταση και την ορθολογική διαχείριση του πρασίνου του Εθνικού Κήπου. Οι εν λόγω προτάσεις κατατέθηκαν στην Γ.Σ. της Εταιρείας Φίλων του Εθνικού Κήπου και εκπονήθηκαν από την ομάδα εργασίας της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. : κ. Ιωάννη Σπαντιδάκη, κ. Δημήτριο Παπαδήμα και κα. Σταυρούλα Κατσογιάννη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΕΓΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ

Θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. για τη βελτίωση του Αγροτικού Περιβάλλοντος και Εισοδήματος

Ομιλία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου κ.Μιχαήλ Στογιάννου  με θέμα :

«Θέσεις και Προτάσεις για την βελτίωση του Αγροτικού Περιβάλλοντος και Εισοδήματος » , όπως παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Agribusiness Forum 2013.

Πρόταση του Προέδρου της ΠΕΕΓΕΠ για το Αγροτικό Τοπίο -AGRIBUSINESS FORUM 2013