Καταγγελία προς Περιφέρεια Αττικής

Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. συνέταξε και απέστειλε αναφορά-καταγγελία προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό, την νέα Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή, τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.Ιωάννη Καραβοκύρη, την Συνήγορο του Πολίτη κα. Καλλιόπη Σπανού με θέμα : Αναφορά και Καταγγελία για τους απαράδεκτους και καταχρηστικούς όρους της διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ – 01/13 : Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»