Αρχείο ετικέτας letters

Επιστολή προς το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. απέστειλε επιστολή προς το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Πρόεδρο του κ. Λάζαρο Βρυζίδη με θέμα : «Τήρηση προδιαγραφών – ορθότητα κατασκευής φθτεμένων δωμάτων στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Πειραιά»