ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΚΟΙΝωνική Συνεταιριστική ΕΠιχείρηση «ΣΥΝΑΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

Αριθμός Μητρώου : Δ01131

Διευθυνση : Ακαδημίας 78, Αθήνα

Τ.Κ. : 10678

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6932251253

Email : koinsep.sype@gmail.com